• icon
  14 dni na zwrot
 • icon
  Darmowa dostawa na wszystko
 • icon
  Szybka wysyłka (nawet w 48h)
 • icon
  Profesjonalne doradztwo
 • 22 599 40 68
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

§. 12. Ochrona danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt 1) i 3) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie Umowy z Administratorem lub korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę udzieloną uprzednio na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

1. Sprzedawca przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Towaru (m.in. Schenker sp. z o.o., GLS Poland sp. z o.o.), operatorom systemów płatności (m.in. PayU S.A.), a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę rachunkową i marketingową, instytucjom bankowym w celu przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej na żądanie Klienta, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi mailingu (m.in. FreshMail sp. z o.o.), podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych (m.in. Google Analytics i Google Ads) świadczonej przez Google Ireland Ltd., Facebook Pixel świadczonej przez Meta Platforms Ireland Limited. Przetwarzaniu podlegają następujące dane podawanie podczas składania Zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, numer NIP, nazwa przedsiębiorstwa.

Sprzedawca ze wszystkimi podmiotami trzecimi zawiera stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wymaga gwarantowania minimalnie takiego poziomu zabezpieczeń jakie sam stosuje. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sprzedawcy. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.

a) Administratorem danych osobowych jest operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.PL - firma Grupa Chrobry sp. z o.o. o której mowa w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu.

b) Dane przetwarzane są w celu obsługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisując się do Newslettera, przekazuje się swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi Newslettera, zapisuje numer IP, z którego korzysta się przy zapisie do Newslettera, określa on przybliżoną lokalizację, Klienta poczty oraz śledzi działania podejmowane w związku z wysyłanymi wiadomościami.

c) Dane przekazane w związku z zapisem do Newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.

d) W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub po prostu kontaktując się ze Sprzedawcą.

e) Pomimo rezygnacji z Newslettera, dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

f) W każdej chwili można zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania Newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub kontaktując się z operatorem Sklepu Internetowego ONEMARKET.PL - firmą Grupa Chrobry sp. z o.o.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.PL, o którym mowa w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Klientowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Klientowi przysługuje prawo do uzyskania potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jak również w zakresie określonych informacji dotyczących celów przetwarzania lub kategorii przetwarzanych danych. Klientowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych osobowych w postaci uzyskania ich kopii.

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane, może on zażądać ich usunięcia.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli Jego zdaniem Sprzedawca posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby je usunąć, gdyż są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw marketingowy – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Sprzedawcy władzy publicznej. Klient powinien wskazać swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestania przez Sprzedawcę przetwarzania objętego sprzeciwem. Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta są nadrzędne wobec jego praw lub też dane Klienta są niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo otrzymać od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format *.docx, *.xlsx, *.txt) dane osobowe Klienta, które dostarczył na podstawie Umowy lub zgody. Klient może także zlecić Sprzedawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient uważa, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym Klient może skontaktować się w następujący sposób:

• telefonicznie: 606 950 000;
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych Klienta, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki np. w sytuacji, gdy administrator danych jest zobowiązany nimi dysponować w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.

8. W celu wykonania swoich praw Klient może przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres biuro@onemarket.pl stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Przed realizacją uprawnień Sprzedawca musi upewnić się co do tożsamości osoby składającej żądanie, aby mieć pewność odpowiedniej identyfikacji osoby. Sprzedawca odpowie na żądanie lub je wykona w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Sprzedawcy. Komunikacja z Klientem odbywała się będzie za pomocą wskazanego przez Klienta adresu mailowego.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia oraz wykonania obowiązków archiwizacyjnych nakładanych przez przepisy prawa, np. ustawy o rachunkowości.

11. Dane osobowe Klienta pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowywane są przez okres negocjowania Umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy. Dane zawarte na dokumentacji finansowo-rozliczeniowej przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Podstawowe dane kontaktowe Sprzedawca przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów własnych do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, lub Sprzedawca sam zdecyduje, że dane się zdezaktualizowały.

12. Zebrane dane osobowe Sprzedawca przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów wspierających działalność Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z m.in.:

• prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
• wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords; Criteo.

Wykorzystywanie plików cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Grupę Chrobry sp. z o.o. jak i podmioty trzecie, z którymi Grupa Chrobry sp. z o.o. współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Jakie dane zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Grupa Chrobry sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej Stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na Stronie z nową datą.

pixel